görme alanı

görme alanı İng. visual field

Göz ve baş kımıldamadan görülebilen noktaların toplamı, bk. bakma alanı.


görme alanı için benzer kelimeler


görme alanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
görme alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala emrög diziliminde gösterilir.