görmez

görmez

sf. Görme engelli.


görmez

Tütünün güneş görmeyen, dip, dip üstü ve birinci ana tütün yaprakları: Her yıl görmeze ortalama otuz kuruş verilir.


Görmez

Diyarbakır ili, Silvan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


görmez için benzer kelimeler


görmez, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
görmez kelimesinin tersten yazılışı zemrög diziliminde gösterilir.