görsel ışıkölçer

görsel ışıkölçer İng. visual (or subjective) photometer, (colorimeter)

İncelenecek (ölçülecek) ışınımla ölçüştürme ışınımının gözle (görerek) eşitleştirildiği ışıkölçer. En çok kullanılan yöntemler şunlardır: Yan yana iki alan parçasının parıltılarının eşitleştirilmesi ya da iki karşıtlığın eşitleştirilmesi ya da en az titremenin aranması. bk. ışık titremesi, kırpışmalı ışıkölçer, eşitlik ışıkölçeri.


görsel ışıkölçer için benzer kelimeler


görsel ışıkölçer, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
görsel ışıkölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlökışı lesrög diziliminde gösterilir.