görsel tarama

görsel tarama İng. visual survey

Kentin görsel tasarının hazırlanmasında başvurulmak üzere, bugünkü görünüm ve güzelduyu değerlerinin ayrıntılı bir biçimde saptanmasını amaçlayan araştırma yöntemi.


görsel tarama için benzer kelimeler


görsel tarama, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
görsel tarama kelimesinin tersten yazılışı amarat lesrög diziliminde gösterilir.