görsü

görsü

Köstebek.


görsü, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 's', 'ü', şeklindedir.
görsü kelimesinin tersten yazılışı üsrög diziliminde gösterilir.