görümgü (terimin kavramı)

görümgü (terimin kavramı) Fr. spéculum

görümgü (terimin kavramı) için benzer kelimeler


görümgü (terimin kavramı), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'm', 'g', 'ü', ' ', '(', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'v', 'r', 'a', 'm', 'ı', ')', şeklindedir.
görümgü (terimin kavramı) kelimesinin tersten yazılışı )ımarvak nimiret( ügmürög diziliminde gösterilir.