götügömbe

götügömbe

Baharda kuzuları barındırmak için yapılan üstü kapalı alçak yer.


götügömbe

Yeni doğan kuzu ve oğlakların korunduğu üstü dal ve toprakörtülü çardak. (Darıveren *Acıpayam -Denizli)


götügömbe, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 't', 'ü', 'g', 'ö', 'm', 'b', 'e', şeklindedir.
götügömbe kelimesinin tersten yazılışı ebmögütög diziliminde gösterilir.