govara

govara

Yellenme


govara için benzer kelimeler


govara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'v', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
govara kelimesinin tersten yazılışı aravog diziliminde gösterilir.