göz kakmak, (göz kahmak)

göz kakmak, (göz kahmak)

Göz ile işaret etmek, göz etmek, göz kırpmak.


göz kakmak, (göz kahmak) için benzer kelimeler


göz kakmak, (göz kahmak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'a', 'h', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
göz kakmak, (göz kahmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamhak zög( ,kamkak zög diziliminde gösterilir.