göz kıpmak, (göz kapmak)

göz kıpmak, (göz kapmak)

Göz kırpmak, göz işareti yapmak.


göz kıpmak, (göz kapmak) için benzer kelimeler


göz kıpmak, (göz kapmak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'p', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
göz kıpmak, (göz kapmak) kelimesinin tersten yazılışı )kampak zög( ,kampık zög diziliminde gösterilir.