göz uyuzu

göz uyuzu Fr. Psorophtalmie

göz uyuzu için benzer kelimeler


göz uyuzu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'u', 'y', 'u', 'z', 'u', şeklindedir.
göz uyuzu kelimesinin tersten yazılışı uzuyu zög diziliminde gösterilir.