gözakı, sert tabaka

gözakı, sert tabaka Osm. tabaka-i sulbe

(zooloji)


gözakı, sert tabaka için benzer kelimeler


gözakı, sert tabaka, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'a', 'k', 'ı', ',', ' ', 's', 'e', 'r', 't', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
gözakı, sert tabaka kelimesinin tersten yazılışı akabat tres ,ıkazög diziliminde gösterilir.