gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak)

gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak)

ağlayacak kadar duygulanmak: “Gözleri dolu doluydu ama ağlamadı.” -A. Ümit.


gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak) için benzer kelimeler


gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak), 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'o', 'l', 'u', ' ', 'd', 'o', 'l', 'u', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlo ulod ulod ayev( kamlod irelzög diziliminde gösterilir.