Gözsüzce

Gözsüzce

İçel ili, Bozyazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Gözsüzce, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'ö', 'z', 's', 'ü', 'z', 'c', 'e', şeklindedir.
Gözsüzce kelimesinin tersten yazılışı eczüszöG diziliminde gösterilir.