gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek)

gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek)

bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak: “Doğru, hakları vardı, koskoca sandalıyla da beraber gömemezdiler ama çok sevdiği, gözü gibi esirgediği ağlarıyla gömebilirlerdi.” -S. F. Abasıyanık.


gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek) için benzer kelimeler


gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek), 49 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'e', 's', 'i', 'r', 'g', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemegrise ayev kamalkas ayev( kamnıkas ibig üzög diziliminde gösterilir.