GRA ile başlayan kelimeler

GRA ile başlayan veya başında GRA olan kelimeler 175 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre GRA ile başlayan kelimeler

25 harfli

granüler hücre Schwannomu

24 harfli

Granger-Newbold sınaması, granülomlu burun yangısı, granüloza-lütein hücresi

23 harfli

granül durumuna getirme, granüler vajina yangısı, granüler vulvovajinitis

22 harfli

gram moleküler ağırlık, Granger temsil teoremi, granülasyonla iyileşme, granüloza hücre tümörü, gravimetrik titrimetri

21 harfli

Graff-Reinerhastalığı, Grand-Solomon yordamı, granüler hücre tümörü

20 harfli

grafik tasarımcılığı, grafitleme tavlaması, gramatikal çözümleme, gramatikal dolaylama, gramatikal örnekseme, Granger nedenselliği

19 harfli

grafik bağdaştırıcı, Gram iyot çözeltisi, Gram-Schmidt süreci, granülositik lösemi, granülositik sarkom, gravitasyon merkezi, Gray-Colliesendromu

18 harfli

grafik menü çubuğu, grafik tasarımcısı, gramatikal almaşım, Granuloreticulosea, granülasyon dokusu, granüler vajinitis, granülomlu uveitis, gravimetrik analiz, gravimetrik faktör

17 harfli

Gracula religiosa, Gram determinantı, gramatikal kelime, granüler pnömosit, granülosit yapımı, granüloza hücresi, Gravesand halkası

16 harfli

grafik penceresi, grafik sanatları, grafik sihirbazı, gramatikal durgu, gramatikal haber, grand auditorium, granit kırıntısı, granülomlu yangı, granülositopenik, Grassman çarpımı

15 harfli

gramatikal cins, gramatikal harç, gramatîkal özne, gramatikal sıra, gramer kelimesi, gramer ulamları, Gramme makinesi, granüllü tabaka, granülositopati, granülositopeni, gravyer peyniri

14 harfli

Graaf folikülü, gradosu düşmek, graff folikülü, Gram belirteci, gramatikal hal, gramatikal kip, gramer genliği, Gramme halkası, gramsantimetre

13 harfli

Graaffolikülü, Graham yasası, Gram boyaları, Gram değişken, gramer kuralı, gramerce özne, grand concert, grandi çubuğu, granülositemi

12 harfli

GRADE modeli, grafitleyici, Gram negatif, Gram pozitif, Gram yöntemi, Gram-negatif, grameröncesi, granülomatoz, granülomatöz, granülositik

11 harfli

grafikçilik, grafikerlik, grafitlenme, Gram boyama, Gram boyası, gram kalori, gramağırlık, granit gibi, granit kumu, granitleşme, granodiorit, granülasyon, gravürcülük

10 harfli

grafitleme, grafolojik, grafometre, gram-kütle, gramatikal, gramatikos, gramisidin, gramkuvvet, gran komik, granatfels, granogabro, granül yem, granülaris, granülasyo, granülomlu, granülosit, gravimetre, gravimetri

9 harfli

graçiyano, graçiyozo, grafikler, grafoloji, gram atom, Gramineae

8 harfli

gracioso, grafikçi, grafiker, grafolog, gram-rad, gramatik, gramerci, gramofon, Grandeur, granitit, granulum, granülin, granülit, granülom, grasilis, gravidus, gravürcü, gray, Gy

7 harfli

Grallae, gramlık, grandük, granzim, grating, gravite, gravyer, grazing

6 harfli

graben, grafik, grafit, gramaj, gramer, granbi, grandi, granit, granül, gravis, gravür

5 harfli

grade, grado, graft, grain

4 harfli

grad, graf, gram, GRAS

Kelime Ara