gudyanı

gudyanı

Kurnaz: Niçin öyle gudyanı söylüyorsun.


gudyanı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'u', 'd', 'y', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
gudyanı kelimesinin tersten yazılışı ınaydug diziliminde gösterilir.