gül düğmesi, (gül düğlünceği)

gül düğmesi, (gül düğlünceği)

Gül koncası.


gül düğmesi, (gül düğlünceği) için benzer kelimeler


gül düğmesi, (gül düğlünceği), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'm', 'e', 's', 'i', ',', ' ', '(', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'l', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'ğ', 'i', ')', şeklindedir.
gül düğmesi, (gül düğlünceği) kelimesinin tersten yazılışı )iğecnülğüd lüg( ,isemğüd lüg diziliminde gösterilir.