gülle atma

gülle atma

a. sp. 1. Tek elle taşınan gülleyi ileriye doğru fırlatma. 2. Gülleyi en uzağa atmak amacıyla yarışılan atletizm dalı.


gülle atma İng. Putting the shot

1. Tek elle taşınan gülleyi atma döngüsü içinden, taşıyan kolla, omuz doğrultusunda havadan ileriye doğru fırlatma. 2. Gülleyi, bu yolla en uzağa atmak amacıyla yarışılan atletizm dalı.


gülle atma için benzer kelimeler


gülle atma, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'l', 'l', 'e', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
gülle atma kelimesinin tersten yazılışı amta ellüg diziliminde gösterilir.