gümrük beyan formu

gümrük beyan formu

bk. gümrük değer bildirim belgesi


gümrük beyan formu için benzer kelimeler


gümrük beyan formu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'n', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', 'u', şeklindedir.
gümrük beyan formu kelimesinin tersten yazılışı umrof nayeb kürmüg diziliminde gösterilir.