gümüş-gümüş klorür elektrot

gümüş-gümüş klorür elektrot İng. silver-silverchloride electrode

AgCl(k) + e- Ag(k) + Cl- yarı-reaksiyonuna dayanan, doymuş gümüş klorür çözeltisine daldırılmış gümüş klorürle kaplı, yaygın olarak kullanılan bir gümüş elektrot.


gümüş-gümüş klorür elektrot için benzer kelimeler


gümüş-gümüş klorür elektrot, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'ü', 'ş', '-', 'g', 'ü', 'm', 'ü', 'ş', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', ' ', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 't', şeklindedir.
gümüş-gümüş klorür elektrot kelimesinin tersten yazılışı tortkele rürolk şümüg-şümüg diziliminde gösterilir.