günberi

günberi

a. (gü'nberi) gök b. Dünya'nın, Güneş'e en yakın bulunduğu nokta: Dünya, ocak ayının ilk günlerinde günberide bulunur.


günberi İng. perihelion

Gezegenlerin yörüngeleri üzerindeki devinimleri sırasında güneşe en yakın oldukları nokta.


günberi İng. perihelion

Yer yörüngesinin Güneş'e en yakın noktası.


günberi Osm. hazîz (güneşe göre)

(astronomi)


günberi için benzer kelimeler


günberi, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'b', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
günberi kelimesinin tersten yazılışı irebnüg diziliminde gösterilir.