Güney Afrika beyaz sığırı

Güney Afrika beyaz sığırı İng. Africander Cattle

Güney Afrika’dan köken alan, genellikle kırmızı renkli, boynuzları dışa dönük ve uzun, hörgüçlü, sıcağa ve kene enfeksiyonlarına karşı dirençli, uysal mizaçlı, olumsuz koşullar altında bile döl verimi tatmin edici düzeyde, öncelikli olarak et verimi için yetiştirilen, geç gelişen ve cinsel olgunluğa geç ulaşan, uysal bir mizaç ve üstün canlı ağırlık artışı aktardıkları için tropik ülkelerde yerli ırkların ıslahında kullanılan, Bos indicus grubu sığır ırkı.


Güney Afrika beyaz sığırı için benzer kelimeler


Güney Afrika beyaz sığırı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'ü', 'n', 'e', 'y', ' ', 'A', 'f', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Güney Afrika beyaz sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs zayeb akirfA yenüG diziliminde gösterilir.