güre

güre

a. hlk. 1. Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek. 2. Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay. 3. sf. mec. Kuvvetli, dinç. 4. sf. mec. Çekingen, korkak, ürkek.


güre Fr. Énergie
güre Fr. Puissance
güre

1. Çiftleşmek isteyen kısrak, dişi eşek. 2. Bir yaşından üç yaşına kadar olan taylara verilen ad. 3. Küçük kulaklı koyun ve keçi.


güre

1. Kuvvetli, dinç. 2. Çekingen, korkak, ürkek 3. Soğukkanlı.


güre

Verimli olmayan toprak, mera.


güre

Sık, gür: Çayırın güre yerine yaslandım.


güre

Uzak.


güre

Hemen yapılıp bozulabilen, basit ocak.


güre

Yabancı olan, alışmamış olan.


güre

Hiç bağlanmamış serbestçe gezmiş ürkek, azgın hayvan.


güre

Bakır leblebici kazanı. (*Tavşanlı -Kütahya)


güre

1. Vahşi, talim görmemiş, işe alışmamış. 2. Zıpır, haşarı.


Güre

Afyon ili, Hocalar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Güre

Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Güre

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Güre

Uşak ili, Güre bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


güre için benzer kelimeler


güre, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
güre kelimesinin tersten yazılışı erüg diziliminde gösterilir.