gürelenmek

gürelenmek

1. Yabanîleşmek, vahşileşmek. 2. Yavaş yavaş alışkanlığını kaybetmek.


gürelenmek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gürelenmek kelimesinin tersten yazılışı kemnelerüg diziliminde gösterilir.