gürepe

gürepe

Eğri uçlu küçük balta, nacak.


gürepe, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'e', 'p', 'e', şeklindedir.
gürepe kelimesinin tersten yazılışı eperüg diziliminde gösterilir.