güriz

güriz

(Divan edebiyatı terimi) Kasidelerde teşbipten sonra maksada geçilen beyit.


güriz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'i', 'z', şeklindedir.
güriz kelimesinin tersten yazılışı zirüg diziliminde gösterilir.