gürlemek

gürlemek

(nsz) 1. Kalın ve gür ses çıkarmak: “Pala bıyıklı adamın sesi kapının önünde gürledi.” -O. C. Kaygılı. 2. mec. Kuvvetli ve etkili bir biçimde varlığını göstermek: “Halk için, halkla beraber her güçlüğü yeneceğine inanarak dağlar gibi gürlüyor.” -E. C. Güney.


gürlemek

1. Anlatmak, söylemek. 2. Bir kimsenin üzerine yürüyerek bağırmak, azarlamak. 3. Neşelenmek.


gürlemek

Ateş alevle, hızla yanmak.


gürlemek

Çağlamak, su gürül gürül akmak.


gürlemek

1. Hızla yanmak. 2. Çağlamak. 3. Azarlamak


gürlemek için benzer kelimeler


gürlemek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gürlemek kelimesinin tersten yazılışı kemelrüg diziliminde gösterilir.