ğursakçıl-bumbarcıl

ğursakçıl-bumbarcıl Fr. Gastro-colique

ğursakçıl-bumbarcıl, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ğ harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ğ', 'u', 'r', 's', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'l', '-', 'b', 'u', 'm', 'b', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
ğursakçıl-bumbarcıl kelimesinin tersten yazılışı lıcrabmub-lıçkasruğ diziliminde gösterilir.