gürüf gürüf

gürüf gürüf

Sürü sürü, alay alay.


gürüf gürüf

Sürü sürü


gürüf gürüf, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'f', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'f', şeklindedir.
gürüf gürüf kelimesinin tersten yazılışı fürüg fürüg diziliminde gösterilir.