gürük

gürük

1. Küçük kulaklı koyun, keçi ve kuzu. 2. Eşek. 3. Boynuzsuz öküz.


gürük

Kılçıksız buğday.


gürük

Fıtıklı adam.


gürük, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'k', şeklindedir.
gürük kelimesinin tersten yazılışı kürüg diziliminde gösterilir.