gürültü aygıtı

gürültü aygıtı İng. noise -machine

Çeşitli sesleri ve gürültüleri sağlayan aygıt.


gürültü aygıtı İng. noise machine, effects machine

Sinema/TV. Çeşitli ses etkilerini gerçekleştirmekte kullanılan aygıt.


gürültü aygıtı için benzer kelimeler


gürültü aygıtı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
gürültü aygıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtıgya ütlürüg diziliminde gösterilir.