gürültüye getirmek (veya boğmak)

gürültüye getirmek (veya boğmak)

1) bir işi, bir düşünceyi telaş ve karışıklık yüzünden ilgi çekmez duruma getirmek; 2) söz kalabalığından, karışıklıktan yararlanarak istediğini elde etmek.


gürültüye getirmek (veya boğmak) için benzer kelimeler


gürültüye getirmek (veya boğmak), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 'y', 'e', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'o', 'ğ', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gürültüye getirmek (veya boğmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamğob ayev( kemriteg eyütlürüg diziliminde gösterilir.