gurup

gurup, -bu Ar. ¦ur°b

a. (guru:bu) esk. 1. Ay, güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufkun altına inmesi. 2. Güneşin batması, batış: “Git bu mevsimde gurup vakti Cihangir'den bak.” -Y. K. Beyatlı. 3. mec. Çökmeye, yok olmaya yüz tutmak: “Acaba bir medeniyetin gurubuna mı şahit oluyorduk?” -C. Meriç.


gurup

Grup


gurup İng. sunburst

Genellikle gitar gövdelerinde kullanılan, dışa doğru siyah ve koyu kırmızı renkten içe doğru turuncu ve sarımtırağa dönen tipte bitiş.


gurup için benzer kelimeler


gurup, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'u', 'r', 'u', 'p', şeklindedir.
gurup kelimesinin tersten yazılışı purug diziliminde gösterilir.