gürüs

gürüs

Rüzgârın sürüklediği kar yığını.


gürüs

Küçük kulaklı koyun, keçi ve kuzu.


gürüs, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'ü', 's', şeklindedir.
gürüs kelimesinin tersten yazılışı sürüg diziliminde gösterilir.