gütmek

gütmek, -der

(-i) 1. Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek. 2. (nsz) mec. Bir düşünceyi veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak: Amaç gütmek. 3. mec. Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek.


gütmek

Hayvan otlatmak.


gütmek

Gözetlemek, bir işi ya da düşünceyi izlemek.


gütmek

Koyun vb. gütmek


gütmek

Takip etmek, riayet etmek, kollamak.


gütmek için benzer kelimeler


gütmek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gütmek kelimesinin tersten yazılışı kemtüg diziliminde gösterilir.