güvenirlik kestirim yolları

güvenirlik kestirim yolları İng. methods of estimating reliability

Bir aracın değişik ölçmelerde elde ettiği ölçümlerin yinelenme düzeyini bağıntı katsayılarına dayanarak sınama yolları.


güvenirlik kestirim yolları için benzer kelimeler


güvenirlik kestirim yolları, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 's', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'y', 'o', 'l', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
güvenirlik kestirim yolları kelimesinin tersten yazılışı ıralloy miritsek kilrinevüg diziliminde gösterilir.