güvünç

güvünç

Güvenç, kendisine güvenilen.


güvünç, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'ü', 'n', 'ç', şeklindedir.
güvünç kelimesinin tersten yazılışı çnüvüg diziliminde gösterilir.