güzel sanatlar akademisi

güzel sanatlar akademisi Osm. sanayi-i nefise mektebi

(Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel, mimarlık ve bunların dallarına değgin sanatların öğretildiği yüksek okul.


güzel sanatlar akademisi için benzer kelimeler


güzel sanatlar akademisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'z', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'a', 'r', ' ', 'a', 'k', 'a', 'd', 'e', 'm', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
güzel sanatlar akademisi kelimesinin tersten yazılışı isimedaka raltanas lezüg diziliminde gösterilir.