ha ... ha ...

ha ... ha ...

bağ. Neredeyse, hemen yakında: Ha koptu ha kopacak. Ha geldi ha gelecek.


ha ... ha ..., 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'h', 'a', ' ', '.', '.', '.', şeklindedir.
ha ... ha ... kelimesinin tersten yazılışı ... ah ... ah diziliminde gösterilir.