haberci RNA

haberci RNA İng. messenger RNA, mRNA

Özgül proteinlerin sentezi için DNA’dan bilgiyi alan ve ribozomlara taşıyan tek sarmallı nükleik asit, elçi RNA, mesajcı RNA, mesajcı ribonükleik asit, mRNA.


haberci RNA İng. messenger RNA, mRNA

Mesajcı RNA.


haberci RNA için benzer kelimeler


haberci RNA, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, A harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', 'c', 'i', ' ', 'R', 'N', 'A', şeklindedir.
haberci RNA kelimesinin tersten yazılışı ANR icrebah diziliminde gösterilir.