Habeşistan maymunu

Habeşistan maymunu İng. sacred baboon

Maymunlar (Primates) takımının, Eski Dünya màymunugiller (Cercopithecidae) familyasından, 70 cm kadar uzunlukta, 50 cm kadar kuyruğu olan, yeşil renkli, Afrika'da sürüler hâlinde yaşayan bir tür.


Habeşistan maymunu İng. sacred baboon

(Papio hamadryas) Maymunlar (Primates) takımının uzunkuyruklumaymungiller (Cercopithecidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 70, kuyruğu 50 cm. Rengi zeytin yeşilidir. Kuzey Afrikada sürüler halinde yaşar.


Habeşistan maymunu için benzer kelimeler


Habeşistan maymunu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'a', 'b', 'e', 'ş', 'i', 's', 't', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'y', 'm', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
Habeşistan maymunu kelimesinin tersten yazılışı unumyam natsişebaH diziliminde gösterilir.