habık

habık

Korkak.


habık

Arkası basılmış ayakkabı


habık için benzer kelimeler


habık, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'ı', 'k', şeklindedir.
habık kelimesinin tersten yazılışı kıbah diziliminde gösterilir.