had

had, -ddi Ar. §add

a. esk. 1. Sınır, uç. 2. Derece: İnsan buna bir hadde kadar göz yumabilir. 3. İnsanın yetki ve değeri: Haddim değil. 4. mat. Terim.


had

Hat, demir yolu


had

< Ar. hadd: 1. Ölçü, derece. 2. Gerçek değer. 3. Bir şeyin sonu


had, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'd', şeklindedir.
had kelimesinin tersten yazılışı dah diziliminde gösterilir.