haddeleme

haddeleme

a. Haddelemek işi.


haddeleme İng. rolling

(yuvgulama) Metalleri, haddelerden geçirip, sıcak ya da soğuk bozunuma uğratarak istenilen biçime sokma işlemi.


haddeleme için benzer kelimeler


haddeleme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'd', 'd', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
haddeleme kelimesinin tersten yazılışı emeleddah diziliminde gösterilir.