hak yeteneği

hak yeteneği

hak ehliyyeti, medenî haklardan istifâde ehliyyeti.


hak yeteneği için benzer kelimeler


hak yeteneği, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'k', ' ', 'y', 'e', 't', 'e', 'n', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
hak yeteneği kelimesinin tersten yazılışı iğenetey kah diziliminde gösterilir.