HAL ile biten kelimeler

HAL ile biten veya sonunda HAL olan kelimeler 111 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre HAL ile biten kelimeler

21 harfli

geniş veya kümeli hal

17 harfli

nicemlenmemiş hal

16 harfli

saltık yalın hal, yarı-kararlı hal

14 harfli

gramatikal hal, olağanüstü hâl

13 harfli

fevkalade hâl, süreğen ishal

12 harfli

dolaysız hal, eksiksiz hal, hasıllık hal, katmerli hal, kronik ishal, meskûn mahal, standart hal, teleyh sahal

11 harfli

bağımlı hal, beyaz ishal, dolaylı hal, eksikli hal, fiillîk hal, isimlik hal, kanlı ishal, kararlı hal, Küçük Elhal, tercümeihâl

10 harfli

Büyükmahal, farzımuhal, haşimi hal, îcâb-ı hâl, kümeli hal, medeni hâl, seferî hâl

9 harfli

ahal ahal, altun hal, arz-ı hâl, bağlı hal, behemehâl, Deremahal, doğal hal, lisanıhâl, özgür hal, tekil hal, temel hal, yalın hal

8 harfli

ebicahal, Gülnihal, hasbihal, hüsnühâl, kardıhal, katı hal, körpahal, müzmahal, Nevnihal, sanashal, sû-i hâl

7 harfli

aktahal, arzuhal, dar hal, eynihal, gûç hal, her hal, ilmihâl, intihal, irtihal, iyi hâl, macahal

6 harfli

barhal, cokhal, çiçhal, derhâl, halhal, hayhal, helhal, hemhâl, herhal, methal, mönhal, münhal, sayhal, seyhal, sıyhal, Turhal

5 harfli

ayhal, bahal, cahal, cehal, cıhal, cihal, çahal, dahal, eşhal, irhal, ishal, işhal, ithal, mahal, muhal, nahal, nehal, Nihal, o hal, özhal, pahal, ...

4 harfli

ahal, ehal

3 harfli

hal

Kelime Ara