hama

hama

Kaynamış sütün üzerindeki kaymak.


hama

Hemen, şimdi.


hama

Kalça kemiği, uyluk kemiği.


hama

Hemen

< Far. hemân) hama, hemen


hama

< Far. hemân: hemen; derhâl.|| eni (eni sahatda): hemen o || haman || heme || hamadan: hemen; derhâl


hama

Ama


hama

Hemen, derhâl, bk. heman, hemman

< Ar. ammâ) Ama

< Far. hemân) Hemen, derhâl, bk. haman


hama, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
hama kelimesinin tersten yazılışı amah diziliminde gösterilir.