haman

haman

Hemen, şimdi.


haman

[ -> hama (III)]


haman

Harman.


haman

Güç, kuvvet.


haman

Hemen, derhâl


haman

Derhal, bk. hama


haman, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
haman kelimesinin tersten yazılışı namah diziliminde gösterilir.