hamaz

hamaz

Hortum, kasırga.


hamaz

Verimsizleşmiş toprak: Bizim tarla artık hamaz hale geldi.


hamaz

1. Kurnaz, hileci. 2. Söz taşıyan, fitneci, dedikoducu: Hamazın biri. 3. Yobaz.


hamaz

Büyük karga.


hamaz

[ -> hambak]


hamaz

Belli bir şeyin ya da zamanın olmakta, gelmekte olduğunu daha önceden belirten ses.


hamaz

Tarlada yığın halindeki taşlar.


hamaz

Badem, ceviz gibi yemişlerin üzerinde bulunan yeşil kabuk.


hamaz

1. Yelle dönen fırıldak. 2. Kasırga.


hamaz için benzer kelimeler


hamaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
hamaz kelimesinin tersten yazılışı zamah diziliminde gösterilir.